Prissättning & Arvode

Vår affärsidé är att genom erfarenhet minimera tid, kostnad och felmarginal vid framtagande av produkter i plast.

Produktion föregås i de flesta fall av offert och i förekommande fall enligt löpande räkning.


Utvecklingsuppdragen hanteras som en affär i sig med prisbild enligt följande:

  • Design/Formgivning: 2500 SEK/tim
  • Konstruktionsanpassning: 2000 SEK/tim
  • Funktionsprototyp: Offereras separat
  • Tidsplan: 850 SEK/tim
  • Offertunderlag: 850 SEK/tim
  • Produktion: Offereras separat

Betalning sker med förskott avseende verktyg samt ingående materialkostnad och vid avrapportering eller enligt separat avtal. Övrig betalning enl. offert. Vid avbruten process debiteras nedlagd tid fram till denna tidpunkt.


Se mer om våra tjänster under Plastic Konsulting och Plastic Produktion

    Kan vi hjälpa er?

    Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss så snart vi kan.