Välkommen till Plastic Produkter!

Latest news in the realm of toys

Välkommen till Plastic Produkter!

Plastic Produkter är ett av Sveriges allra äldsta plastföretag. Starten skedde redan i Estland under 1910-talet men kom, genom flykt från kriget, till Sverige under 1940-talet. Sedan dess har företaget följt industrins utveckling och med expertis på området medverkat i både enkla och avancerade projekt.

Vi genomför uppdrag och levererar till ett antal olika områden som reklam, butiksinredning och läkemedelsindustrin.

Genom vår erfarenhet har vi vunnit en god insikt i konstruktion, design och produktutveckling. Med säte i Bromma, egen tillverkning och ett brett kontaktnät inom industrin hjälper vi er att förverkliga era idéer och erbjuder vi kunden konkurrenskraftiga lösningar.

Vår produktionsresurs och flexibilitet tillåter anpassad tillverkningsteknik till olika seriestorlekar. Det gör det lättare att prova sin produkt på marknaden utan att bygga in sig i för stora startkostnader. Idag har många förmånen att genom ALMI/ Nyföretagarcentrum, få ett större eller mindre bidrag, för att utveckla sin idé. Genom deras försorg har vi fått förmånen att hjälpa åtskilliga idéer en bra bit på vägen mot kommersialisering.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.